top of page

vitlök solo, varsamt odlat på Gotland 3 st för 10 kr

Odlad av familjen Lorin på Stenstugård, besök dem på www.stenstugard.se

Vitlök " solo " 3 st

12,00 krPris
  • Vårt odlingsupplägg baseras på erfarenhet, miljötänk samt att producera hållbart efter jordens villkor. Vi arbetar utifrån en 4 till 6-årig växtföljd där jorden regelbundet analyseras, för att uppnå så god kvalite som möjligt med så lite resurser och insatser som möjligt. Grönsakerna odlas uteslutande på myr, dvs gammal sjöbotten som blev utdikad i början av 1900-talet. Myren är optimal för grönsaksodling, då den har hög mullhalt och ”levererar” mycket vatten. I kombination med Gotlands många soltimmar ger detta väldigt krispiga och smakliga grönsaker.
    Då all odling sker inom en mils radie, har vi kortare transportvägar samt mindre miljöpåverkan. Vi har så kallade kantzoner dvs gräsbevuxen remsa mot alla vattendrag, för att minimera risken för utlakning från åkermarken. Vi skördar våra produkter från augusti för direkt leverans, fram till november då dom lagras in i effektiva kyllager. Det är ett betydligt mer energieffektivt sätt att lagra grönsaker än under ett stort halmtäcke.

bottom of page